EigenLayer Polish Community

Witajcie. Jeśli jest ktoś z Polski zapraszam do wspólnej dyskusji na temat

EigenLayer

Tutaj mamy white paper #EigenLayer

Ten link prowadzi do białej księgi EigenLayer. Biała księga jest dokumentem, w którym opisane są zasady działania i cele projektu. W dokumencie tym omówione są kluczowe zagadnienia związane z EigenLayer, takie jak sposób, w jaki działa, jakie korzyści oferuje użytkownikom i jakie są cele projektu. Jest to ważne źródło informacji dla osób, które chcą poznać EigenLayer bardziej szczegółowo. https://2039955362-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FPy2Kmkwju3mPSo9jrKKt%2Fuploads%2F2dCfPgItRfQbX25KriQv%2Fwhitepaper.pdf?alt=media&token=d4d94480-3f01-4e63-bc92-a0658ea37aab

1 Like

https://forum.eigenlayer.xyz/t/announcing-the-eigenlayer-whitepaper-v1-0/156?u=bartezz19

Dzień dobry, robię pierwsze próby na testnecie. Pozdrówka i Wesołych Świąt

1 Like

strong project go to moon :star_struck: :heart_eyes:

1 Like

Congratulations nice project

1 Like

Nawzajem:) Czekamy na kolejnych Polaków:)

1 Like

Witajcie przyjaciele! Dobrze was widzieć!

2 Likes